លោកសខេង៖ ឆ្នាំ២០២០ជាឆ្នាំរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកជាសំខាន់

21-01-2020 4:44 pm 171

សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០នេះលោកស ខេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក បានដាក់ចេញជាវិធានការ ថា ជាឆ្នាំដែលត្រូវរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកជាសំខាន់ ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ដែលមានការកើនឡើងគួរព្រួយបារម្ភ។

បើតាមលោកស ខេង គឺស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជា បានឈានដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នហើយ។ ដូច្នេះលោកស្នើឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ត្រូវបង្កើនស្មារតីអនុវត្តន៍ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ឲ្យតឹងរឹងជាងបណ្ដាឆ្នាំណាៗទាំងអស់។

ជាបន្តសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ របស់លោកឃួន សុភ័ក្រ នៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដូចតទៅ!

សំឡេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត