រូបថត​៦០​សន្លឹក​​ដែល​អ្នក​គួរតែ​មើល​​ឲ្យបាន​ម្ដង​​ក្នុង​មួយជីវិត​

20-01-2020 5:33 pm 826
រូបថតដ៏កម្របានឃើញ

​និយាយ​ពី​រូបថត​ច្បាស់​ណាស់​ថា នរណា​ក៏​ធ្លាប់មាន​រូបថត​របស់​ខ្លួន​ទុក​មើល​ដែរ គ្រាន់តែ​អ្នកខ្លះ​ចូលចិត្ដថ​ត​រូប​និង​អ្នកខ្លះ​មិនសូវ​ចូលចិត្ដថ​ត​រូប​។ ដូច្នេះ​អ្នកខ្លះ​អាចមាន​តិច​អ្នកខ្លះ​អាចមាន​ច្រើន​។ រូបថត​នេះ​ទៀតសោត​មាន​ច្រើន​ប្រភេទ អាចជា​រូបថត​មនុស្ស សំណង់​អគារ ប្រាសាទ​បុរាណ រួម​នឹង​រូបថត​នៃ​វត្ថុ​ផ្សេងៗ​ទៀត​។ រូបថត​ខ្លះ​ជា​រូបថត​កម្រ​ដែល​គ្មាន​នរណា​បាន​មើល​សោះ​ក្នុង​មួយជីវិត​ក៏មាន​។ រូបភាព​កម្រ​ទាំងអស់នោះ​ខ្លះ​ត្រូវបាន​រក្សា​ទុកជា​ឯកសារ​ប្រវត្ដិសាស្ដ្រ​និងខ្លះ​ក៏ត្រូ​វ​បាត់បង់​ទាំងស្រុង​។ 

​វីដេអូ​ខាងក្រោម​នឹង​បង្ហាញ​ពី​រូបថត​ដ៏​កម្រ​៦០​សន្លឹក ដែល​អ្នក​គួរតែ​មើល​ឲ្យបាន​យ៉ាងហោចណាស់​ម្ដង​ក្នុង​មួយជីវិត​៖


 ពាក្យគន្លឹះ  ពីនេះពីនោះរូបថតកម្រ

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត