សង្គមស៊ីវិល៖គណៈគ្រប់គ្រងសាលាគួរសហការជាមួយអាជ្ញាធរ ដើម្បីទប់ស្កាត់ករណីអំពើហិង្សាក្នុងសាលារៀន

20-01-2020 5:04 pm 574

បន្ទាប់ពីកើតមានករណីអំពើហិង្សា រវាងសិស្សសាលាមួយចំនួន បង្កហិង្សាទៅលើសិស្សសាលាដូចគ្នា ដែលករណីអំពើហិង្សាខ្លះ បានធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ថែមទៀតនោះ មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួន បានលើកឡើងថា គណៈគ្រប់គ្រងសាលាគួរសហការជាមួយអាជ្ញាធរ និងសមត្ថកិច្ចដើម្បីមានវិធានការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ករណីអំពើហិង្សា នៅក្នុងសាលារៀននេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព។ រីឯប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុ​ជាឯករាជ្យ ក៏បានស្នើឲ្យមានការពង្រឹងការបង្រៀនមុខវិជ្ជាសីលធម៌ថែម ដើម្បីធ្វើឲ្យសិស្សានុសិស្ស យល់ដឹងកាន់តែច្រើនអំពីសីលធម៌នៅក្នុងការរស់នៅ។

ជាបន្តសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ របស់លោកឃួន សុភ័ក្រ នៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដូចតទៅ! 

សំឡេង៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត