ជំងឺរលាកកែវភ្នែកសុនក

06-01-2020 3:22 pm 206

ជំងឺរលាកកែវភ្នែក (Cornea) កើតឡើងអាស្រ័យដោយមានរបួស សារធាតុគីមី បាក់តេរី ឬវីរុស ។ របួសញឹកញាប់ច្រើនដងលើភ្នែក រោមភ្នែកបាក់ ឬចាក់ចូលញឹកញាប់ ។ បន្តក់ថ្នាំស្ពឹកក្នុងភ្នែកមានរយៈពេលយូរ ។ អាស្រ័យពូជឆ្កែ Boxer, Jacket, រោមវែង ។ល។

រោគសញ្ញា ត្រូវបានបង្ហាញដូចជា ភ្នែកក្រហម និងហូរទឹកភ្នែក ឈឺចាប់ ព្រិចខ្ញាំភ្នែកជាប់ជាប្រចាំ ខ្លាចពន្លឺ មានស្នាមស្រអាប់ព្រិលលើកញ្ចក់ ឬជួនកាលរលាក ។

អាចព្យាបាលដោយការបន្ថយការឈឺចាប់ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ឱសថប្រភេទ Atropine ១% បន្តក់ភ្នែកឆ្កែ និងប្រភេទ ០,៣-០,៥% សម្រាប់ឆ្មា ។ អនាម័យ លាងភ្នែក ឬអាចវះកាត់ ៕ 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត