ជំងឺរលាកភ្នាសភ្នែកសុនក

06-01-2020 3:20 pm 147

ជំងឺរលាកភ្នាសភ្នែក (Conjunctiva) កើតឡើងអាស្រ័យដោយរបួស រោមភ្នែករំញោចប៉ះមេរោគ បាក់តេរី និងវីរុសជាដើម ។

រោគសញ្ញា អាចកើតឡើងរួមមាន ភ្នែកឡើងក្រហម មានពពឹកភ្នែក ទឹកភ្នែកហូរមកដូចខ្ទុះ ឈឺចាប់ ពិបាកទ្រាំ អេះខ្លាំង ។

ការព្យាបាល ត្រូវសម្អាតពពឹកភ្នែក និងទឹកភ្នែក ទឹកសរីរៈ ០,៩% ៕ 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត