អំពីជំងឺភ្នែកខៀវលើសត្វសុនក

06-01-2020 3:18 pm 166

ជំងឺភ្នែកខៀវ (Glaucoma) ជាជំងឺឈឺកូនក្រមុំភ្នែក បណ្តាលឱ្យកូនក្រមុំរីក ហើយកែវភ្នែកមានពណ៌ខៀវ មើលមិនច្បាស់ ។ ជាមួយគ្នានេះ មានការកើនឡើងនូវសំពាធយ៉ាងខ្លាំងក្នុងកោសិកាភ្នែក បណ្តាលឱ្យទឹកភ្នែកហូរជាប់ជាប្រចាំ ភ្នែកឈឺចាប់ ហើម ឈានដល់បាត់ការមើលឃើញរូបភាព ។

បញ្ហានេះ អាចបណ្តាលពីភ្នែកមានការទន្រ្ទានចូលមេរោគ ប្រសាទភ្នែកខូចខាត ។ អាចបណ្តាលមកពី Tumor, គ្រោះថ្នាក់ ឬពីកំណើត ។ការព្យាបាល គឺមានតែវិធីវះកាត់មួយមុខគត់ ៕ 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត