សង្គមស៊ីវិលសាទរចំពោះការបិទហ្គេមអនឡាញ ហើយយល់ថាមានផលវិជ្ជមានច្រើន

30-12-2019 5:01 pm 426

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន សែន បានប្រកាសថា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបិទលែងឲ្យមានប្រភេទហ្គេមអនឡាញទៀតហើយ ចាប់ពីដើមឆ្នាំ២០២០តទៅ។ ទាក់ទងនឹងការប្រកាសនេះ មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន២រូប បានបង្ហាញការសាទរ ហើយយល់ឃើញថា ការបិទហ្គេមអនឡាញនេះ នឹងមានផលវិជ្ជមានច្រើន ទោះបីជាមានការប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលិក និងកម្មករកាស៊ីណូ នៅខេត្តព្រះសីហនុមួយចំនួនក៏ដោយ។

ជាបន្តសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកឃួន សុភ័ក្រ នៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដូចតទៅ! 

សំឡេង៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ហេតុការណ៍សំខាន់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត