​ក្រសួង​ធនធានទឹក​​ព្យាករណ៍​អាកាសធាតុ​​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១​ដល់​ថ្ងៃ​៧​ខែ​មករា​​

30-12-2019 9:59 am 812

​ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម នៅ​ថ្ងៃទី​៣០ ខែធ្នូ​នេះ បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​មួយ ស្តីពី​ស្ថានភាព​ធាតុអាកាស​នៅ​កម្ពុជា ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​០១ ដល់ ០៧ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៩ ដោយ​ក្នុងនោះ​រួមមាន​៖ 

១៖ តំបន់​ជួរ​ភ្នំ​ដងរែក និង​ខ្ពង់​រាម​ឦសាន​៖

- សីតុណ្ហភាព​អប្បបរមា មាន​ពី​២០-២២​អង្សា​សេ​

- សីតុណ្ហភាព​អតិបរមា មាន​ពី​២៨-៣១​អង្សា​សេ​

២៖ តំបន់​វាលទំនាប​កណ្តាល​៖

- សីតុណ្ហភាព​អប្បបរមា មាន​ពី​២២-២៤​អង្សា​សេ​

- សីតុណ្ហភាព​អតិបរមា មាន​ពី​៣០-៣២​អង្សា​សេ​

៣៖ តំបន់​មាត់សមុទ្រ​៖

- សីតុណ្ហភាព​អប្បបរមា មាន​ពី​២៤-២៦​អង្សា​សេ​

- សីតុណ្ហភាព​អតិបរមា មាន​ពី​២៨-៣០​អង្សា​សេ​៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត