ការបំភ្លឺ​របស់​លោក​ហ៊ុន សែន​«តើប្រទេស​កម្ពុជាមាន​បាត់ផ្ទៃដីរបស់​ខ្លួន​ដែរ ​ឬទេ?»​​

22-12-2019 11:57 am 2790

ស្តាប់ការបំភ្លឺ របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន សែន ចំពោះសំណួរ ដែលតែងតែចោទសួរថា «តើប្រទេសកម្ពុជា មានបាត់ផ្ទៃដីរបស់ខ្លួនដែរ ឬទេ?»

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត