បញ្ហា​ជំងឺ Atopy Allergies លើ​ស្បែក​សុន​ក​

04-12-2019 7:43 pm 211

Atopy Allergies គឺជា​បញ្ហា​ស្បែក ដែល​កើតឡើង​នូវ​រោគ​សញ្ញា​ជាច្រើន ដូចជារ​មាស់ ជ្រុះ​រោម រលាត់​មុត ពក​ក្រហម ស្អិតៗ ពង​ខ្ទុះ ជាដើម ។ អាឡែកហ្ស៊ី​ប្រភេទ​នេះ ភាគ​ច្រើន​អាច​បណ្តាលមកពី​ផលិតផល និង​សារធាតុ​គីមី​ក្នុង​បរិយាកាស ៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត