ជំងឺ មហារីក​ឈាម លើ​សត្វ​ឆ្មា​

04-12-2019 7:29 pm 654

​សញ្ញាណ ៖ ជំងឺមហារីក​ឈាម​ឆ្មា ឬ​ហៅ​ភាសា​អង់គ្លេស​ថា Feline Leukemia Virus ជា​ប្រភេទ​ជំងឺឆ្លង​ដោយ​វីរុស​ក្នុង​គ្រួសារ Retroviridae ។ ជំងឺ​នេះ ធ្វើឱ្យ​មាន​ការថយចុះ​ភាព​សុំា ឬ​ហៅ​ម្យ៉ាងទៀត​ថា មហារីក​កោសិកា​ឈាម ។​

​ការ​រាតត្បាត​៖ ចម្លង​តាម​ការប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​គ្នា ទឹក​មាត់ ស្នូក​ចំណី ស្នាម​ខាំ ។ ចម្លង​ពី​មេ​ទៅ​កូន ។ កូន​ឆ្មា​ជួប​ហានិភ័យ​ខ្ពស់​ជាង​ឆ្មា​ធំ ។​

​រោគ​វិនិច្ឆ័យ​៖ ឆ្មា​ដែល​មាន​វីរុស​នេះ អាច​ស្លាប់​ក្នុងអំឡុងពេល​២-៣​ខែ ឬ​អាច​រស់​បាន​រាប់​ឆ្នាំ ៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត