តម្លៃ​ប្រេងឥន្ធនៈ​​លក់រាយ​តាម​ស្ថានីយ​ចាប់ពី​ថ្ងៃនេះ​​ដល់​ថ្ងៃទី​១៥ ខែធ្នូ​​

02-12-2019 11:32 am 162

​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទីនេះ រហូតដល់​ថ្ងៃទី​១៥ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៩ ដោយ​សាំង​ធម្មតា​ត្រូវ​លក់​តម្លៃ ៣,៧០០​រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ និង​ម៉ា​ស៊ូ​ត​លក់​ក្នុងតម្លៃ ៣,៤៥០​រៀល​ក្នុង​១​លីត្រ ។ នេះ​បើ​យោងតាម​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​នៅថ្ងៃនេះ ស្តីពី​ការកំណត់​ប្រេងឥន្ធនៈ​លក់រាយ​តាម​ស្ថានីយ ៕


ព័ត៌មានផ្សេងទៀត