​អំពើ​ប្រព្រឹត្ត​ដោយ​អ​ចេតនា​​បណ្ដាលឱ្យ​អ្នកដទៃ​ស្លាប់​​មានទោស​ដែឬទេ​?​

25-11-2019 4:57 pm 919

​មនុស្សឃាតកម្ម​ដោយ​អ​ចេតនា​ឬក៏​ជា​អំពើ​ដែល​ធ្វើឡើង​ដោយ​គ្មាន​ចេតនា​ប្រព្រឹត្ត តែ​បណ្ដាលឱ្យ​អ្នកដទៃ​ស្លាប់ តើ​មានទោស​ដែរឬទេ ចំពោះ​ជន​ដែល​ស្ថិតក្នុង​អំពើ​ល្មើស​នេះ​? ខណៈ​អំពើ​ឃាតកម្ម​ដោយ​អ​ចេតនា​នេះ ក៏​មានចែង​ក្នុង​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ដូច​អំពើ​ឃាតកម្ម​ដទៃទៀត​ផងដែរ​។ ដើម្បី​ជ្រាប​ពី​បញ្ហា​នេះ សូម​ស្ដាប់​លោក​មេធាវី កែវ វ៉ា​ន្នី បកស្រាយ​ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​របស់​វិទ្យុ​វា​យោ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ​សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត