លោកទៀ បាញ់ ​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​រដ្ឋមន្ត្រី​ការពារ​ជាតិ​អាស៊ាន​-​បូក​លើក​ទី​៦

18-11-2019 9:45 am 165

​លោក ទៀ បាញ់ បាន​ដឹកនាំ​គណៈប្រតិភូ​ជាន់ខ្ពស់​កម្ពុជា ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​ចង្អៀត​រដ្ឋមន្ត្រី​ការពារ​ជាតិ​អាស៊ាន (ASEAN Defense Ministers’ Meeting Retreat) និង​កិច្ចប្រជុំ​រដ្ឋមន្ត្រី​ការពារ​ជាតិ​អាស៊ាន​-​បូក​លើក​ទី​៦ (6th ASEAN Defense Ministers’ Meeting Plus) នៅ​ទីក្រុង​បាងកក ប្រទេស​ថៃ កាលពី​ថ្ងៃ​ទី ១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៩​។ 

​សូមបញ្ជាក់​ថា លោក ទៀ បាញ់ ក៏​បាន​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​ក្រៅផ្លូវការ រដ្ឋមន្ត្រី​ការពារជាតិ​អាស៊ាន​-​ចិន (ASEAN-China Defense Ministers’ Informal Meeting “Sustainable Security”) និង កិច្ចប្រជុំ​ក្រៅផ្លូវការ រដ្ឋមន្ត្រី​ការពារជាតិ​អាស៊ាន​-​ជប៉ុន (ASEAN-Japan Defense Ministers’ Informal Meeting) ផងដែរ ៕


ព័ត៌មានផ្សេងទៀត