ស្ថានទូត៖ ពុំ​មាន​ពលករខ្មែរ​នៅថៃ ធ្វើដំណើរ​ត្រឡប់ទៅកម្ពុជា​ច្រើន​​​​ទេ ​​​​

31-10-2019 8:20 am 505

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា បានឲ្យដឹងថា បច្ចុប្បន្ននេះពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃកំពុងបម្រើការងារជាធម្មតា ពុំមានការធ្វើការដំណើរវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាជាគំហុក ដូចសារព័ត៌មានមួយចំនួន បានចុះផ្សាយនោះទេ៕ 

សូមអានសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖ 

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត