​មូលហេតុ​អ្វី​​ទើប​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​ចែង​បទល្មើស​ឧក្រិដ្ឋ​ប្រឆាំង​មនុស្សជាតិ​ដែរ​?​

07-10-2019 12:56 pm 849

«​បទល្មើស​ឧក្រិដ្ឋ​ប្រឆាំង​មនុស្សជាតិ​» ជា​បទល្មើស​មួយ​ដែល​មានចែង​ក្នុង​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​របស់​កម្ពុ​ជា​យើង ក៏ដូចជា​ច្បាប់​អន្តរជាតិ ហើយក៏​មាន​ការផ្ដន្ទាទោស​ដាក់ពន្ធនាគារ​ផងដែរ​។ តើ​មូលហេតុ​អ្វី​ទើប​អ្នកច្បាប់​នាំគ្នា​ចងក្រង​ក្នុង​ច្បាប់​ទាក់ទង​ទៅនឹង បទល្មើស​ឧក្រិដ្ឋ​ប្រល័យពូជសាសន៍​នេះ នៅក្នុង​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​? ដើម្បី​ជ្រាប​ពី​បញ្ហា​នេះ សូម​ស្ដាប់​លោក​មេធាវី កែវ វ៉ា​ន្នី បកស្រាយ​ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​របស់​វិទ្យុ​វា​យោ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត