សាំង​ធម្មតា​តម្លៃ ៣,៧៥០​រៀល​ចាប់ពី​ថ្ងៃនេះ​ដល់​ថ្ងៃទី​១៥​ខែតុលា​

02-10-2019 9:46 am 461

​តាម​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការកំណត់ថ្លៃ​ប្រេងឥន្ធនៈ​ដែល​ត្រូវ​លក់រាយ​តាម​បណ្តា​ស្ថានីយ​ប្រេង​ទូទាំងប្រទេស​កម្ពុជា ដោយ​ចាប់ពី​ថ្ងៃនេះ ដល់​ថ្ងៃទី​១៥ ខែតុលា​នេះ ដោយ​សាំង​ធម្មតា​ត្រូវ​លក់​តម្លៃ ៣,៧៥០​រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ និង​ម៉ា​ស៊ូ​ត​លក់ ក្នុងតម្លៃ ៣,៦០០​រៀល​ក្នុង​១​លីត្រ​៕


ព័ត៌មានផ្សេងទៀត