ជាតិ​ស័ង្កសី​អាច​ព្យាបាល​អ្នក​ដែលមាន​បញ្ហា​ហឹងត្រចៀក​

25-09-2019 2:25 pm 236

​ការសិក្សា​បាន​បង្ហាញថា អ្នក​ដែលមាន​បញ្ហា​ហឹងត្រចៀក គឺមាន​កម្រិត​ជាតិ​ស័ង្កសី​ទាប​។ បើទោះបី​មិនទាន់មាន​ការបកស្រាយ​ឲ្យបាន​ទូលំទូលាយ ពី​បញ្ហា​នេះ​ក៏ដោយ ប៉ុន្តែ​ស័ង្កសី​អាចមាន​ឥទ្ធិពល​លើ​ការព្យាបាល​បញ្ហា​ហឹង​ត្រចៀកនេះ​។ ពោល នៅពេលដែល​គេ​ដាក់បញ្ចូល​ជាតិ​ស័ង្កសី​ទៅក្នុង​រាងកាយ​អ្នក​ដែលមាន​បញ្ហា​ហឹងត្រចៀក កត់សំគាល់ឃើញ​ថា​វា​បាន​ធូរស្រាល​។​
​ចំពោះ​ប្រភព​អាហារ​ដែល​សម្បូរ​ដោយ​ជាតិ​ស័ង្កសី​បំផុត រួម​មានដូចជា សាច់សត្វ​ចៀម សណ្តែក​garbanzo គ្រាប់​ល្ពៅ សាច់មាន់ ស៊ុត ផ្សិត​Mushrooms និង​ត្រី​សាល់​ម៉ុន​៕

 ពាក្យគន្លឹះ  សុខភាព

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត