​បទល្មើស​​ឧក្រិដ្ឋ​ប្រល័យពូជសាសន៍​​

23-09-2019 4:57 pm 542

​បទល្មើស​ឧក្រិដ្ឋ​ប្រល័យពូជសាសន៍ ជា​បទល្មើស​មួយ​ដែល​មានចែង​ក្នុង​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​របស់​កម្ពុ​ជា​យើង ក៏ដូចជា​ច្បាប់​អន្តរជាតិ ហើយក៏​មាន​ការផ្ដន្ទាទោស​ផងដែរ​។ តើ​មូលហេតុ​អ្វី​ទើបអ្នក​ច្បាប់ នាំគ្នា​ចងក្រង​ក្នុង​ច្បាប់​ទាក់ទង​ទៅនឹង​បទល្មើស​ឧក្រិដ្ឋ​ប្រល័យពូជសាសន៍​នេះ​នៅក្នុង​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​ដែរ​? ដើម្បី​ជ្រាប​ពី​បញ្ហា​នេះ សូម​ស្ដាប់​លោក​មេធាវី កែវ វ៉ា​ន្នី បកស្រាយ​ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​របស់​វិទ្យុ​វា​យោ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត