លទ្ធផល​​ប្រឡង​​ចម្រៀង​​X Factor Cambodia​​វគ្គ​Live Show​​សប្ដាហ៍​ទី​បួន​

23-09-2019 10:05 am 1434
រូបភាពនៃការប្រកាសលទ្ធផល

​ការប្រឡង​ចម្រៀង​លំដាប់ថ្នាក់​ពិភពលោក​X Factor Cambodia បាន​ឈានចូល​ដល់​សប្ដាហ៍​ទី​បួន​ហើយ​កាលពី​យប់​ថ្ងៃអាទិត្យ​ម្សិលមិញ​។ បេក្ខជន​ដែលមាន​វត្ដ​មាន​ក្នុង​សប្ដាហ៍​ទី​បួន​នេះ សុទ្ធតែ​មាន​សមត្ថភាព​ខ្លាំងៗ​ដូចគ្នា ប៉ុន្ដែ​យ៉ាងណាមិញ​កម្មវិធី​តម្រូវឲ្យជ​ម្រុះម្នាក់​។ ចង់ដឹងថា​តើ​បេក្ខជន​រូប​ណា​ដែល​ត្រូវ​ចាកចេញ​ពី​កម្មវិធី​? 

​សូម​ទស្សនា​វីដេអូ​នៃ​ការប្រកាស​លទ្ធផល​ខាងក្រោម​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  កម្សាន្ដXFactorCambodia

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត