​សិទ្ធិ​ប្រើប្រាស់ និង​​សិទ្ធិ​អាស្រ័យ​នៅ​​

16-09-2019 2:11 pm 1449

​អ្នកច្បាប់​បាន​ចងក្រង​ជា​ច្បាប់​នូវ «​សិទ្ធិ​ប្រើប្រាស់​និង​សិទ្ធិ​អាស្រ័យ​នៅ​» ដែល​មានចែង​នៅក្នុង​ក្រមរដ្ឋប្បវេណី មាត្រា​២៧៤​។ តើ «​សិទ្ធិ​ប្រើប្រាស់​និង​សិទ្ធិ​អាស្រ័យ​នៅ​» មាន​សារសំខាន់​យ៉ាងណា ទើប​មានការ​ចងក្រង​ជា​ច្បាប់​បែបនេះ​? ដើម្បី​ជ្រាប​ច្បាស់​នៃ​ច្បាប់ «​សិទ្ធិ​ប្រើប្រាស់​និង​សិទ្ធិ​អាស្រ័យ​នៅ​» ខាងលើនេះ សូម​ស្ដាប់​លោក​មេធាវី កែវ វ៉ា​ន្នី បកស្រាយ​ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​របស់​វិទ្យុ​វា​យោ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត