ទស្សនា​លទ្ធផល​វគ្គ​​Live Show​​សប្ដាហ៍​ទី​បី​កម្មវិធី​​X Factor Cambodia

16-09-2019 10:45 am 1225
រូបភាពនៃការប្រកាសលទ្ធផល

​ការប្រឡង​ចម្រៀង​ក្នុង​កម្មវិធី​លំដាប់ថ្នាក់​ពិភពលោក​X Factor Cambodia បាន​ឈានចូល​ដល់​វគ្គ​Live Show​សប្ដាហ៍​ទី​បី​ហើយ កាលពី​យប់​ថ្ងៃអាទិត្យ​ម្សិលមិញ​។ បេក្ខជន​ដែល​ចូលរួម​ប្រកួតប្រជែង​ក្នុង​វគ្គ​នេះ សុទ្ធតែ​មាន​សមត្ថភាព​រៀងៗ​ខ្លួន ដែល​ចម្រាញ់​ចេញពី​វគ្គ​កន្លងមក​។ ប៉ុន្ដែ​យ៉ាងណាមិញ​កម្មវិធី​តម្រូវឲ្យ​ជម្រុះ​បន្ដទៀតដើ​ម្បី​ស្វែងរក​អ្នកខ្លាំង ឈានទៅ​ប្រកួត​ក្នុង​វគ្គ​បន្ដ​។ 

​ចង់ដឹងថា​តើ​ក្នុង​វគ្គ​Live Show​សប្ដាហ៍​ទី​បី​នេះ នរណា​ត្រូវ​ចាកចេញ​នរណា​ត្រូវ​បន្ដ សូម​ទស្សនា​វីដេអូ​ខាងក្រោម​៖


 ពាក្យគន្លឹះ  កម្សាន្ដXFactorCambodia

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត