ក្រសួង​សុខាភិបាល​នឹង​អនុវត្ត​ការ​នាំចូល​នាំចេញ​ផលិតផល​តាម​ប្រព័ន្ធ​បញ្ជរ​តែមួយ​

12-09-2019 10:10 am 481

​ក្រសួង​សុខាភិបាល​នឹង​អនុវត្ត​ការ​នាំចូល នាំចេញ តាម​ប្រព័ន្ធ​បញ្ជរ​តែមួយ​ជាតិ (Online) ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី ០១ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ នេះ​តទៅ ដើម្បី​ពង្រឹង​ការងារ​គ្រប់គ្រង​ឪ​សថ ផលិតផល​បំប៉ន​សុខភាព ប្រតិ​ករ បរិក្ខារ​ពេទ្យ គ្រឿងសំអាង ផលិតផល​ចំណីអាហារ ផលិតផល​ប្រើប្រាស់​ក្រៅ​ខ្លួន វត្ថុធាតុដើម សំភារៈ​វេច​ខ្ចប់ និង​វត្ថុ​ធាតុ​ផ្សំ ឲ្យតែ​ល្អប្រសើរ ។​

​សូមបញ្ជាក់​ថា គោលបំណង​នៃ​ការនាំចេញ នាំចូល តាម​ប្រព័ន្ធ​បញ្ជរ​តែមួយ​ជាតិ (Online) គឺ​ធ្វើ​យ៉ាងណា ធានាឲ្យបាន​នូវ​តម្លាភាព និង ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ការ​នាំចូល នាំចេញ បង្កលក្ខណៈ​ងាយស្រួល និង ឆាប់រហ័ស​ក្នុង​ការផ្ដល់​សេវា ឬ ព័ត៌មាន​ត្រឡប់​ដល់​អតិថិជន​វិញ​បាន​ទាន់ពេលវេលា កាត់បន្ថយ​ការចំណាយ​ពេលវេលា និង ថវិកា​របស់​អតិថិជន គ្រប់​ឯកសារ​ទាំងអស់​របស់​អតិថិជន​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​ជា​ការសម្ងាត់ និង សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់ ហើយ​អាជ្ញាធរ​មាន​សម្ថ​ត​កិច្ច​ក្នុង​ការគ្រប់គ្រង​ឪ​សថ​និង​អតិថិជន​អាច​ទទួលបាន​ព័ត៌មាន​បាន​ឆាប់រហ័ស​៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត