​តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​ផលុបភោគ​?​

09-09-2019 3:19 pm 1606

​នៅក្នុង​ក្រមរដ្ឋប្បវេណី មានចែង​ពី​ផលុបភោគ​។ ផលុបភោគ បើតាម​ក្រមរដ្ឋប្បវេណី គឺ​សំដៅ​ទៅលើ​សិទ្ធិ​ប្រើប្រាស់ និង​អាស្រ័យ​ផល​លើ​អចលនវត្ថុ ដែលជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​អ្នកដទៃ​។ តើ​សិទ្ធិ​ប្រើប្រាស់ និង​អាស្រ័យ​ផល​លើ​អចលនវត្ថុ ដែលជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​អ្នកដទៃ ជា​អ្វី​? ដើម្បី​ជ្រាប​ច្បាស់​ពី​បញ្ហា​ទាំងនេះ សូម​ស្ដាប់​លោក​មេធាវី កែវ វ៉ា​ន្នី បកស្រាយ​ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ របស់​វិទ្យុ​វា​យោ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖


 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត