ក្រសួងមហាផ្ទៃ​សម្រេច​បង្កើត​គណៈកម្មាធិកា​រ​ប្រយុទ្ធ​ជំ​អឺ​អេដស៍​និង​កាមរោគ​

05-09-2019 10:31 am 460

​ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញ​សេចក្តីសម្រេច​បង្កើត​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺអេដស៍ និង កាមរោគ​គោលបំណង ដើម្បី​ធ្វើ​យ៉ាងណា​ពង្រឹង​កិច្ចការ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺអេដស៍ និង កាមរោគ ឲ្យនៅ​ក្នុង​កម្រិត​ទាប​បំផុត 

​គណៈកម្មាធិការ​នេះ មាន​សមាសភាព​១៥​រូប ដោយ​ក្នុង​នោះ​មាន​ប្រធាន​១​រូប អនុប្រធាន​៣​រូប ព្រមទាំង​សមាជិក​១១​រូប​៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត