តោះ​​ទស្សនា​​​បេក្ខជន​​X Factor Cambodia​​ណាខ្លះ​​អាច​​បន្ដ​ទៅ​វគ្គ​​Live Show​​សប្ដាហ៍​ទី​២

02-09-2019 9:08 am 4747
រូបភាព​នៃការប្រកាសលទ្ធផលកម្មវិធីX Factor Cambodiaវគ្គ​​Live Show​សប្ដាហ៍​ទី​១

​កម្មវិធី​ប្រឡង​ចម្រៀង​លំដាប់ថ្នាក់​ពិភពលោក​X Factor Cambodia បាន​ឈានដល់​វគ្គ​Live Show​សប្ដាហ៍​ទី​១ ហើយ​កាលពី​យប់​ថ្ងៃអាទិត្យ​ម្សិលមិញ​។ ក្នុង​សប្ដាហ៍​ទី១​នេះ​គណៈកម្មកា​រទាំង​បួនរូប មានកូន​ក្រុម​ខ្លាំងៗ​ដូចគ្នា ដែល​ត្រូវ​ប្រកួតប្រជែង​ក្នុង​វគ្គ​Live Show ប៉ុន្ដែ​មិនអាច​បន្ដទៅ​វគ្គ​Live Show​សប្ដាហ៍​ទី​២​ទាំងអស់​ឡើយ ត្រូវ​ជម្រុះ​ក្នុង​សប្ដាហ៍​ទីមួយ​នេះ​។ ចង់ដឹងថា​តើ​បេក្ខជន​រូប​ណា​បាន​បន្ដទៅ​វគ្គ​Live Show​សប្ដាហ៍​ទី​២ ជា​បន្ដ​សូម​ទស្សនា​វីដេអូ​ខាងក្រោម​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  កម្សាន្ដXFactorCambodia

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត