​តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​ការលើកលែងទោស​ជាទូទៅ​?​

26-08-2019 10:55 am 1425

​បើទោះបី​នៅក្នុង​ក្រម​ទណ្ឌ មានចែង​អំពី​បទល្មើស និង​ការផ្ដន្ទាទោស​ក្ដី ប៉ុន្តែ​ក្នុង​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​ក៏​មានចែង​ពី​ការលើកលែងទោស​ជាទូទៅ​ផងដែរ​។ តើ​អ្វី​ទៅជា​ការលើកលែងទោស​ជាទូទៅ ហើយ​លក្ខខណ្ឌ​អ្វីខ្លះ​ទើប​ទទួលបាន​ការលើក​លែង​ទោស​ជាទូទៅ​បាន​? ដើម្បី​យល់ដឹង​ពី​បញ្ហា​ទាំងនេះ សូម​ស្ដាប់​ការបកស្រាយ​ច្បាប់​របស់លោក​មេធាវី កែវ វ៉ា​ន្នី ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ របស់​វិទ្យុ​វា​យោ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ សេង បារាំង ដូចតទៅ៖

ដូចតទៅ​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត