​តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​ការអនុគ្រោះ​ទោស​?​

19-08-2019 12:21 pm 906

​នៅក្នុង​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​បានចែង​ដាក់​ទោសទណ្ឌ និង​ពិន័យ​ជា​ប្រាក់​ទៅតាម​ទំហំ​នៃ​បទល្មើស ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្ត​។ ក្រៅពី​ដាក់​ទោសទណ្ឌ និង​ពិន័យ​ជា​ប្រាក់ ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ បានចែង​ពី​ការអនុគ្រោះ​ទោស​ផងដែរ​។ តើ​ការអនុគ្រោះ​ទោស​នេះ មានន័យ​យ៉ាងដូចម្ដេច ហើយ​លក្ខខណ្ឌ​អ្វីខ្លះ​ទើប​ទទួលបាន​ការអនុគ្រោះ​ទោស​? ដើម្បី​ជ្រាប​ពី​បញ្ហា​ទាំងនេះ ជា​បន្ត​ស្ដាប់​ប្រសាសន៍​លោក​មេធាវី កែវ វ៉ា​ន្នី ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​របស់​វិទ្យុ​វាយោ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

 

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត