ពិតជា​មិនគួរឲ្យ​ជឿ​​នារី​ម្នាក់​​ហ៊ាន​វះកាត់​​ញាត់​សោ​​រថយន្ដ​Tesla​​ចូលក្នុង​កំភួនដៃ​

15-08-2019 5:26 pm 357
រូបភាពនាងAmie D.Dដែលវះកាត់ញាត់សោចូលក្នុងកំភួនដៃ

​អាច​និយាយបានថា​ជា​រឿង​ដំបូង​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក ដែលមាន​មនុស្ស​វះកាត់​ដាក់​សោរ​រថយន្ដ​នៅក្នុង​កំភួនដៃ ហើយ​អាច​ស្កេន​បើកទ្វារ​រថយន្ដបាន​ធម្មតា​។ ប៉ុន្ដែ​សោ​នេះ​មិនមែនជា​សោ​ដែក​ឬ​ស្ពាន់​ដូច​សោ​រថយន្ដ​ធម្មតា​ឡើយ វា​ជា​ប្រភេទ​សោ​រាង​ជា​កាត​ប្រើ​បន្ទះ​ឈីប របស់​រថយន្ដ​អគ្គិសនី​ក្រុមហ៊ុន​Tesla Model 3​។ នាង​Amie D.D​ជា​វិស្វករ​software​មួយរូប បាន​សម្រេចចិត្ដ​វះកាត់​ដាក់បន្ទះ​ឈី​បសោចូលទៅ​ក្នុង​កំភួនដៃ ដោយ​នាង​មិន​បារម្ភ​ខ្លាច​បាត់​សោ​ជា​ប្រភេទ​បន្ទះ​កាត​នេះ​ទេ​។ ប៉ុន្ដែ​មុន​សម្រេចចិត្ដ​ដូច្នេះ នាង​បាន​សហការ​ជាមួយ​អ្នកជំនាញ​នៅក្នុង​រដ្ឋ​Texas​ផងដែរ ដើម្បី​ប្រាកដថា​បន្ទះ​ឈីប​សោ​នេះ​មិន​ប៉ះពាល់​ដល់​រាងកាយ​។ ទីបំផុត​នាង​អាចធ្វើ​វា​បាន​ដោយ​ជោគជ័យ​៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត