អត្ថប្រយោជន៍​សុខភាព សម្រាប់​អ្នក​ដែលមាន​ឈាម​O

07-08-2019 7:00 pm 392

​អ្នក​ដែលមាន​ឈាម​ប្រភេទ O មាន​ហានិភ័យ​ទាប​បំផុត ក្នុង​ការវិវត្ត​ទៅជា​ជំងឺ​បេះដូង បើ​ប្រៀបធៀប​នឹង​អ្នក​ដែលមាន​ឈាម​ប្រភេទ A, B និង AB ។ ការសិក្សា​បាន​បង្ហាញថា បុគ្គល​ដែល​មិនមែនជា​ឈាម​ប្រភេទ O មាន​ហានិភ័យ​ខ្ពស់ ក្នុង​ការវិវត្ត​ទៅជា​ជំងឺមហារីក​លំពែង ២៥ ភាគរយ ជាង​អ្នក​ដែលមាន​ប្រភេទ​ឈាម O​។ ទោះយ៉ាងណា ការរក្សា​របៀប​រស់នៅ​ប្រកបដោយ​សុខភាព និង​ការគ្រប់គ្រង​កត្តា​ហានិភ័យ​សុខភាព គឺមាន​សារៈសំខាន់​ណាស់ សម្រាប់​ការចៀសវាង​ជំងឺ​ផ្សេងៗ ទោះបី​អ្នកមាន​ឈាម​ប្រភេទ​ណាក៏ដោយ​៕

 ពាក្យគន្លឹះ  សុខភាព

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត