​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​ តើ​អ្វី​ទៅជា​​«​វិធានការ​ដោយឡែក​»?​

22-07-2019 11:16 am 1268

​តើ​វិធានការ​ដោយឡែក មាន​សារសំខាន់​យ៉ាងណា ទើប​អ្នកច្បាប់​នាំគ្នា​គិតគូ​ចងក្រង​ឡើង​នៅក្នុង​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​បែបនេះ​។ ដើម្បី​ជ្រាប​ពី​បញ្ហា​ទាំងនេះ សូម​ស្ដាប់​លោក​មេធាវី កែវ វ៉ា​ន្នី បកស្រាយ​ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ សេង បារាំង​៖

​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត