ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​បញ្ជាក់​ពី​តម្លៃ​ប្រេង​ដែល​ត្រូវ​លក់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៦​-៣១​ខែកក្កដា​

16-07-2019 11:19 am 399

ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការលក់​រាយ​ថ្លៃ​ប្រេងឥន្ធនៈ​នៅ​តាម​ស្ថានីយ៍​ប្រេង នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​ដោយ តម្លៃ​សាំង​ធម្មតា​ថ្លៃ​៣,៧៥០​រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ និង​ប្រេងម៉ាស៊ូត​ថ្លៃ ៣,៥៥០​រៀល ក្នុង​មួយ​លីត្រ​។​

​នៅ​ក្នុង​សេចក្តីជូនដំណឹង​ក៏​បាន​បញ្ជាក់បន្ថែម​ថា ថ្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ​នេះ គឺ​អនុវត្ត​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៩៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត