អាយុ​១២​ឆ្នាំ​​តែ​សមត្ថភាព​​មិនធម្មតា​រ​ហូត​​ទទួលបាន​​ប៊ូ​តុង​មាស​​នៅ​AGT 2019

10-07-2019 1:40 pm 1318
រូបភាពកុមារា​Luke Islamពេលប្រឡង

​កម្មវិធី​ប្រឡង​ទេព្យកោសល្យ​សហរដ្ឋអាមេរិ​ក​ឬ​America's Got Talent 2019 រកឃើញ​បេក្ខជន​ដែលមាន​សមត្ថភាព​ទទួល​បាន​ប៊ូ​តុង​មាស​ម្នាក់​ទៀតហើយ គឺ​កុមារា​Luke Islam​អាយុ​១២​ឆ្នាំ​។ កុមារា​Luke​បាន​បង្ហើរ​សំនៀង​ក្នុង​ចម្រៀង​មួយ​បទ​មាន​ចំណងជើង​ថា “She Used To Be Mine” ធ្វើឲ្យ​គណៈកម្មការ​និងទស្សនិ​កជនភ្ញាក់ផ្អើល​យ៉ាងខ្លាំង រហូត​ទទួលបាន​ប៊ូ​តុង​មាស​ពី​គណបក្ស​កម្ម​ការដែល​ខ្លួន​ពេញចិត្ដ​ទៀត គឺ​ប៊ូ​តុង​មាស​ពី​គណៈកម្មការ​Julianne Hough៕


ព័ត៌មានផ្សេងទៀត