«​បទល្មើស​ត្រួតគ្នា​»

08-07-2019 2:23 pm 1654

​នៅក្នុង​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​មានចែង​អំពី​បទល្មើស​ច្រើន​ផ្សេងៗ​គ្នា ដើម្បី​សម្រាប់​ផ្ដន្ទាទោស​ជន​ទាំងឡាយណា ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ខុសច្បាប់​។ សម្រាប់​សប្ដាហ៍​នេះ នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​របស់​វិទ្យុ​យើង បាន​លើកយក «​បទល្មើស​ត្រួតគ្នា​» មក​បកស្រាយ​។ តើ​« បទល្មើស​ត្រួតគ្នា​» ជា​អ្វី ហើយ​បទ​ស្មើ​ស​នេះ មាន​សារសំខាន់​យ៉ាងណា ទើប​អ្នកច្បាប់​នាំគ្នា​ចងក្រង​ជា​បទល្មើស​? ដើម្បី​ជ្រាប​ពី​បញ្ហា​ទាំងនេះ សូម​ស្ដាប់​លោក​មេធាវី កែវ វ៉ា​ន្នី បកស្រាយ​ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​របស់​វិទ្យុ​វា​យោ ដែល​រៀបចំ​ជូន​ដោយ សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត