លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​៖«​សិទ្ធិ​មិន​ស្ថិត​តែ​នៅលើ​ការបញ្ចេញមតិ​មួយមុខ​នោះទេ​»

01-07-2019 11:08 am 316
  ស្តាប់
លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ក្នុង​ពិធី​ផ្ទេរ​ការគ្រប់គ្រង សាលា​ពិកា​រគ​ថ្លង់​នៃ​អង្គការ​គ្រួសារ​ថ្មី​ឱ្យ​ស្ថិតក្រោម​ការគ្រប់គ្រង របស់​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា។រូបពី FN
ស្តាប់ជាសំឡេង

​លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន នៅ​ថ្ងៃទី​០១ កក្កដា​នេះ បាន​ថ្លែងថា សិទ្ធិ​មិនមែន​ស្ថិត​ត្រឹម​ការបញ្ចេញមតិ​នោះទេ ពោលគឺ​សិទ្ធិ​មាន​ច្រើនបែប​ច្រើនយ៉ាង ដូច្នេះ​លោក​ស្នើឱ្យ​ក្រុម​សិទ្ធិមនុស្ស​ទាំង​ជាតិ និង អន្តរជាតិ​គួរ​មើល​ឱ្យ​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​មុន​រិះគន់​កម្ពុជា​លើ​បញ្ហា​សិទ្ធិមនុស្ស​។​ការ​ថ្លែង​របស់លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​បែបនេះ ធ្វើឡើង​ក្នុង​ពិធី​ផ្ទេរ​ការគ្រប់គ្រង សាលា​ពិកា​រគ​ថ្លង់​នៃ​អង្គការ​គ្រួសារ​ថ្មី​ឱ្យ​ស្ថិតក្រោម​ការគ្រប់គ្រង របស់​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា នៅថ្ងៃនេះ​។​សូម​ស្តាប់​ប្រសាសន៍​លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត