របៀប​ឆែក​​មើល​អាយុកាល​​ថ្ម​កុំព្យូទ័រ​

27-06-2019 5:45 pm 1473
រូបភាព​កុំព្យូទ័រ

​តើ​អ្នក​ទាំងអស់គ្នា​ចង់ដឹង​ពី​សុខភាព​ថ្ម (Battery health) និង​ការប្រើប្រាស់​ថាមពល​ផ្សេងៗ​នៅលើ Computer​របស់​អ្នក​ដែរឬទេ​? សូម​មើល​ពី​របៀប​ខ្លះៗ​ក្នុងការ Check មើល​អំពី​អាយុកាល​ថ្ម Computer​របស់​អ្នក​ទាំងអស់គ្នា​។ 

១. បើក Computer របស់​អ្នក​ហើយ​ចុច Windows key + R ដែលមាន​នៅលើ Keyboard Computer របស់​អ្នក​ទាំងអស់គ្នា វា​នឹង​បង្ហាញ Dialog box ដូច​ក្នុង​រូប ។ 

២. សរសេរ​ពាក្យ​ថា​cmd​ហើយ​ចុច​Enter ដើម្បី​បើក​ផ្ទាំង Command prompt របស់ windows. បន្ទាប់មកទៀត​វាយ​ពាក្យ​ថា powercfg /battery reports ហើយ​ចុច Enter.

៣. អ្នក​ទាំងអស់គ្នា​នឹង​ឃើញ​ពាក្យ​ថា Battery life report saved to file path C:UsersReahuoSuonattery-report.html. បន្ទាប់មក​អ្នក​ទាំងអស់គ្នា Copy យក​ត្រឹមតែ C:UsersReahuoSuonattery-report.html.

៤. បន្ទាប់មក​ចូល​ទៅកាន់ Search ហើយ​វាយ​ពាក្យ​ថា windows PowerShell ហើយ Past អ្វីដែល​អ្នក​បាន Copy នៅ​ចំណុច​ទី​៣​ចូលទៅក្នុង windows PowerShell ហើយ​ចុច Enter នៅពេលនោះ​ផ្ទាំង report មួយ​នឹង​លោត​ឡើង ដើម្បី​បង្ហាញ​អ្នក​ទាំងអស់គ្នា​អំពី Report ផ្សេងៗ​នៅក្នុង Browser របស់ Computer អ្នក​ទាំងអស់គ្នា​ដូច​មាន​នៅក្នុង​រូបភាព​៕

ប្រភព៖ antkh

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត