ទស្សនា​​បេក្ខជន​​ប៊ូ​តុង​មាស​​កម្មវិធី​​BRITAIN GOT TALENT 2019

27-06-2019 5:17 pm 809
រូបភាព​បេក្ខជន​ដែល​ទទួល​ប៊ូតុងមាស

​ក្នុង​ការប្រកួត​កម្មវិធី​BRITAIN'S GOT TALENT 2019 ក៏​មិន​ខុសពី​ការប្រកួត​រដូវ​កាល​មុនៗ​ដែរ គឺមាន​ការសម្ដែងៗ​យ៉ាងច្រើន​ចម្រុះ​គ្នា​។ ប៉ុន្ដែ​អ្នកខ្លះ​ក៏​ទទួលលទ្ធផល​ល្អ ទន្ទឹមគ្នា​អ្នក​ខ្លះទៀត​ក៏​ទទួលលទ្ធផល​មិន​មិនល្អ​។ ដោយឡែក​ក៏មាន​អ្នកទទួលបាន​ប៊ូ​តុង​មាស ដែល​អាច​បន្ដ​ទៅកាន់​វគ្គ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់ដោយ​ពុំ​ចាំបាច់​ជម្រុះ​ឡើយ​។ ចង់ដឹង​បេក្ខជន​ដែល​ទទួល​ប៊ូ​តុង​មាស​មាន​សមត្ថភាព​យ៉ាងណា សូម​ទស្សនា​វីដេអូ​ខាងក្រោម​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  កម្សាន្ដកម្មវិធីB​GT

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត