តំបន់​ទាំង​១០​​នៅ​អាមេរិក​​ដែល​ល្អ​បំផុត​​សម្រាប់​ការរស់​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៩

21-06-2019 2:29 pm 749
រូបភាពមនុស្សកំពុងដើរនៅអាមេរិក

​ដូចដែល​បានដឹងហើយថា​អាមេរិក​គឺជា​ប្រទេស​មហាអំណាច​ក្នុង​លោក ដែល​មនុស្ស​ជាច្រើន​ប្រាថ្នា​ចង់ទៅ​រស់នៅ​ទីនោះ ដោយសារតែ​មាន​ការរីក​ចម្រើន​ទាំង​សេដ្ឋកិច្ច បច្ចេកវិទ្យា រួមទាំង​លក្ខខណ្ឌ​រស់នៅ​សមរម្យ​។ ទន្ទឹមគ្នា​អាមេរិក​ក៏មាន​តំបន់​ដែល​ល្អប្រសើរ​បំផុត​សម្រាប់​ការរស់នៅ​។ យោងតាម​សារព័ត៌មាន​អាមេរិក​និង​របាយការណ៍​ពិភពលោក បានបង្ហាញ​ពី​ទីតាំង​ចំនួន​១០​នៅ​អាមេរិក ដែល​ជាប់​ជា​ទីតាំង​ល្អ​បំផុត​សម្រាប់​ការរស់នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ​។ ក្នុងនោះ​មានដូចជា​៖

១ Austin, Texas

២ Denver, Colorado

៣ Colorado Springs, Colorado

៤ Fayetteville, Arkansas

៥ Des Moines, Iowa

៦ Minneapolis-St. Paul, Minnesota

៧ San Francisco, California

៨ Portland, Oregon

៩ Seattle, Washington

១០ Raleigh & Durham, North Carolina

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត