លោក​មាស នី​៖​​កម្ទេច​ក្រុមប្រឆាំង​​កាន់តែខ្លាំង​ ដូច​ផ្តល់​កម្លាំង​​ឲ្យ​លោក​សម រង្ស៊ី

30-05-2019 3:04 pm 5671

​ថ្លែង​ពី​ទីក្រុង​តូ​ក្យូប្រទេស​ជប៉ុន នៅ​ថ្ងៃទី​៣០ ឧសភា​នេះ លោក ហ៊ុន សែន បានប្រកាស​រង់ចាំ​ធ្វើសង្គ្រាម​រហូតដល់​ទីបញ្ចប់ ជាមួយ​ក្រុមប្រឆាំង​។ ការប្រកាសតប​របស់​លោក​ហ៊ុន សែន​នេះ អាច​ថា ជាការ​គំរាម​មួយ​ដល់​ក្រុម​ប្រឆាំង​។ លោក​មាស នី មើលឃើញថា ស្ថានភាព​ពេលនេះ បើ​រដ្ឋាភិបាល​តាម​កម្ទេច​ក្រុមប្រឆាំង​កាន់តែខ្លាំង វា​នឹង​ធ្វើឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​ខ្លួនឯង កាន់តែ​ប្រឈម​នឹង​បញ្ហា​ទៅវិញ​ទេ​។ លោក​មាស នី និយាយទៀតថា ការយាយី ឬ​ការ​តាម​កម្ទេច​ក្រុមប្រឆាំង​កាន់តែខ្លាំង វា​ហាក់ដូចជា​ផ្តល់​កម្លាំង​ឲ្យ​ក្រុម​ប្រឆាំង ឬ​លោក​សម រង្ស៊ី កាន់តែ​មាន​កម្លាំង​ខ្លាំង​ថែមទៀត​....

​ជា​បន្ត​សូម​ស្តាប់ ការលើកឡើង​របស់លោក​មាស នី តាមរយៈ​កិច្ច​សម្ភាស​ជាមួយ​ខុន ប៊ុន​ថុល ដូចតទៅ​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត