តារា​សម្ដែង​​ទាំង​១០​រូប​​ដែលមាន​​បំផុត​​ក្នុង​លោក​

30-05-2019 9:37 am 2131
រូបភាពតារាសម្ដែងហូលីវូដ

​និយាយ​ពី​តារា​សម្ដែង​ភាពយន្ដ​ហូលីវូដ​ខ្នាត​អន្ដរជាតិ គឺ​ពួកគេ​មាន​ទ្រព្យសម្បត្ដិ​មហាសាល​មិន​ចាញ់​អ្នកជំនួញ​ឡើយ​។ ការសម្ដែង​រឿង​នី​មួយៗ​ពួកគេ​អាច​ទទួលបាន​ប្រាក់​យ៉ាងច្រើន ដូច្នេះ​បូកសរុប​ភាពយន្ដ​ទាំងអស់​ដែល​ពួកគេ​បាន​សម្ដែង ពួកគេ​ពិតជា​អាច​រកប្រាក់​បាន​យ៉ាងច្រើន​សន្ធឹកសន្ធាប់​។ ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​តារា​សម្ដែង​ដែលមាន​ជាងគេ​បំផុត​១០​រូប ក្នុងចំណោម​តារា​សម្ដែង​ទូទាំង​ពិភពលោក គិត​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ​៖

១០ លោក​Sylvester Stallone មាន​ទ្រព្យសម្បត្ដិ​រហូត​ដល់​៤០០​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​

០៩ លោក​Amitabh Bachchan មាន​ទ្រព្យសម្បត្ដិ​រហូត​ដល់​៤២៥​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​

០៨ លោក​Tom Cruise មាន​ទ្រព្យសម្បត្ដិ​រហូត​ដល់​៤៣០​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​

០៧ លោក​Robert Downey Jr. មាន​ទ្រព្យសម្បត្ដិ​រហូត​ដល់​៤៨០​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​

០៦ លោក​Jackie Chan មាន​ទ្រព្យសម្បត្ដិ​រហូត​ដល់​៤៩០​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​

០៥ លោក​Adam Sandler មាន​ទ្រព្យសម្បត្ដិ​រហូត​ដល់​៥០០​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​

០៤ លោក​Vin Diesel មាន​ទ្រព្យសម្បត្ដិ​រហូត​ដល់​៥៤០.៥​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​

០៣ លោក​Shah Rukh Khan មាន​ទ្រព្យសម្បត្ដិ​រហូត​ដល់​៦០០​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​

០២ លោក​Dwayne Johnson “The Rock” មាន​ទ្រព្យសម្បត្ដិ​រហូត​ដល់​៦៥០​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​

០១ លោក​Mark Wahlberg មាន​ទ្រព្យសម្បត្ដិ​រហូត​ដល់​៦៨០​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​។​

​សូម​ទស្សនា​វីដេអូ​ខាងក្រោម​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  កម្សាន្ដតារាសម្ដែង

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត