ក្រុមហ៊ុន​​Panasonic​​ប្រកាស​​នឹង​បញ្ឈប់​​អាជីវកម្ម​​ជាមួយ​​ក្រុមហ៊ុន​Huawei

23-05-2019 9:47 am 1979
រូបឡូហ្គោសម្គាល់ក្រុមហ៊ុន​Panasonic

​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​គ្រឿង​អេឡិចត្រូនិច​ជប៉ុន​Panasonic បាន​បញ្ជាក់ថា​នឹង​បញ្ឈប់​អាជីវកម្ម​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​Huawei បន្ទាប់ពី​អាមេរិក​សម្រេច​ហាមឃាត់​មិនឲ្យ​ក្រុមហ៊ុនបច្ចេក​វិទ្យាអា​មេរិក​លក់​គ្រឿងបន្លាស់​ទៅឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​មួយនេះ​។ ក្រុមហ៊ុន​Panasonic​បាននិងកំពុង​ផ្ដល់​គ្រឿងបន្លាស់​អេឡិចត្រូនិច រួមទាំង​សម្ភារ​ផ្សេងទៀត​ទៅឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​Huawei​។ ក្រុមហ៊ុន​និយាយថា​ផលិតផល​ទាំងនោះ​រាប់បញ្ចូល​ទាំង​កម្មវិធី​software ដែល​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​របស់​ក្រុមហ៊ុន​អាមេរិក នឹង​ស្ថិតក្រោម​ការហាមឃាត់​នេះ​។​

​ក្រុមហ៊ុន​Panasonic​បាន​បញ្ជា​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ដៃគូ ពិនិត្យមើល​ការពាក់ព័ន្ធ​ដែល​ពួកគេ​មាន​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​Huawei​។ ក្រុមហ៊ុន​ធ្វើ​ដូច្នេះ​ដើម្បី​អនុលោម​តាម​បទបញ្ជា​របស់​អាមេរិក ស្ដីពី​ការគ្រប់គ្រង​ការនាំចេញ​។ ក្រុមហ៊ុន​Huawei​បាន​បញ្ជាក់ថា មាន​ក្រុមហ៊ុន​ជប៉ុន​ជាង​១០០​ក្រុមហ៊ុន បាន​ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​សហការ​ជាមួយ​ខ្លួន​៕

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត