បណ្ឌិត​​ឌៀប សុផល​​៖«​សម្រប​សម្រួល​​ដើម្បី​​ឯកភាព​​ជាតិ​​ជា​រឿង​​អាទិភាព​សម្រាប់​​កម្ពុជា​»​

20-05-2019 3:12 pm 574
  ស្តាប់
លោក​បណ្ឌិត ឌៀប សុផល អ្នកស្រាវជ្រាវ​ប្រវិត្ដសាស្ដ្រ និង ទំនាក់ទំនង​អន្ដរជាតិ​។​
ស្តាប់ជាសំឡេង

​នៅ​ថ្ងៃទី​២០ ឧសភា គឺជា «​ទិវា​ជាតិ​នៃ​ការចងចាំ​» ដែល​រំលឹក​ដល់​ជនរងគ្រោះ និង ការឈឺចាប់​ពី​ឧក្រិដ្ឋកម្ម ដែល​បាន​កើតឡើង​ក្នុង​របប​ប្រល័យពូជសាសន៍​ប៉ុលពត​។​នៅក្នុង​នាទី​ហេតុការណ៍​សំខាន់​នៅពេលនេះ យើង​មាន​បទសម្ភាសន៍​ជាមួយ លោក​បណ្ឌិត ឌៀប សុផល អ្នកស្រាវជ្រាវ​ប្រវិត្ដសាស្ដ្រ និង ទំនាក់ទំនង​អន្ដរជាតិ​។​ក្នុង​បទសម្ភាសន៍​លោក​បណ្ឌិត ឌៀប សុផល បានចាត់ទុក​«​ទិវា​ជាតិ​នៃ​ការចងចាំ​» ជា​ចំណេះដឹង​មួយ​សម្រាប់​មហាជន​ខ្មែរ​បច្ចុប្បន្ន និង អនាគត ដើម្បី​បញ្ជៀ​ស​កុំឱ្យ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​សង្គ្រាម កើតឡើង​សារជាថ្មី ហើយ​នយោបាយ​សម្របសម្រួល ដើម្បី​ឯកភាព​ជាតិ គឺជា​រឿង​អាទិភាព​សម្រាប់​កម្ពុជា​។ សូម​ស្តាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង គួន សំបូរ​ជាមួយ​លោក​បណ្ឌិត ឌៀប សុផល​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត