តោះ​ទៅ​ទស្សនា​​គន្លឹះ​១៨​យ៉ាង​​ដែល​ធ្វើឲ្យ​​ការរស់នៅ​​ប្រចាំថ្ងៃ​​កាន់តែ​ងាយស្រួល​

15-05-2019 3:16 pm 974
បើយើងមានគន្លឹះចេះរៀបចំទុកដាក់ នោះការស់នៅនឹងកាន់តែល្អប្រសើរ

​នៅក្នុង​ការរស់នៅ​ប្រចាំថ្ងៃ​អ្នក​តែងតែ​ជួប​បញ្ហា មិន​ថា​នៅ​កន្លែងធ្វើការ​ឬ​នៅផ្ទះ​ឡើយ ប៉ុន្ដែ​ប្រសិនបើ​អ្នកចេះ​រក​ដំណោះស្រាយ​ជាជាង​ការ​រអ៊ូរទាំ​នោះ វា​នឹង​ធ្វើឲ្យ​ការរស់នៅ​របស់​យើង​កាន់តែ​ងាយស្រួល​បន្ថែមទៀត​។ យើង​សូម​បង្ហាញ​នូវ​គន្លឹះ​ងាយៗ​ចំនួន​១៨ ដែល​អាច​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ស្មុគស្មាញ​អ្នក​តែងតែ​ជួប​ក្នុង​ការរស់នៅ​ប្រចាំថ្ងៃ​។​

​ចង់ដឹង​មាន​អ្វីខ្លះ​សូម​ទស្សនា​វីដេអូ​ខាងក្រោម​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត