ពាក្យ​​«​ចរិត ​និង​ចរិក​» ​សរសេរ​​មួយណា​ត្រូវ​?​

09-05-2019 3:47 pm 5617

​នៅតែមាន​អ្នកសរសេរ​ពាក្យ​នេះ ខុស​នៅឡើយ ជាពិសេស​នៅលើ​បណ្តាញ​សង្គម​Facebook​។ 

​វចនានុក្រម​ខ្មែរ បោះពុម្ភ​គ្រា​ទី​៥ បង្ហាញថា ពាក្យ​ដែល​ត្រឹមត្រូវ គឺ​«​ចរិត​» មិនមែន​«​ចរិក​» ទេ​។​

​ពាក្យ​«​ចរិត​» មាន​ថ្នាក់​ពាក្យ​ជា .​ន​. មានន័យថា ការប្រព្រឹត្តិ​, កិរិយាមារយាទ​, ឫកពា​, បែបបទ ។​ល​។ ចរិត​ល្អ​, ចរិត មិនល្អ​។​
​ឧទាហរណ៍​៖ មនុស្ស​ខូច​ចរិត គឺ​មនុស្ស​បង់​ឫកពា​ប្រក្រតី​, ដែល​រកកល់​ឆ្កួត ...​។​

​បើ​មាន​«​ទុ​»​ភ្ជាប់​ពី​ខាងដើម ត្រូវ​សរសេរ​ជា​«​ទុច្ចរិត​» , បើ​មាន​«​សុ​» នៅ​ខាងដើម ត្រូវ​សរសេរ​ជា​«​សុចរិត​»៕

(​ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ បោះពុម្ព​គ្រា​ទី​៥ ដោយ​វិទ្យាស្ថាន​ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ទំព័រ​១៨៩) 

 ពាក្យគន្លឹះ  អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត