អ្នកជំនាញ​៖​​ការ​ថយ​កំណើន​​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា ​មិនទាន់​ជា​​សញ្ញា​​អាក្រក់​​ពេក​ទេ​

25-04-2019 2:28 pm 1212
អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ច លោកង៉ែត ជូ

​បើតាម​របាយការណ៍​ថ្មី​មួយ​របស់​ធនាគារពិភពលោក (World Bank) ឲ្យដឹងថា សេដ្ឋកិច្ច​របស់​កម្ពុជា នឹង​ថមថយ​កំណើន​មក​នៅត្រឹម​រង្វង់​ជិត​៧% ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៩ ដល់​ឆ្នាំ​២០២១​។ ប៉ុន្តែ អ្នកជំនាញ​សេដ្ឋកិច្ច លោក​ង៉ែត ជូ លើកឡើងថា ការ​ថមថយ​បន្តិចបន្តួច​នេះ មិនទាន់​ជា​សញ្ញា​អាក្រក់​ពេក​ទេ សម្រាប់​កម្ពុជា​។ ដើម្បី​ទប់​ស្ថានភាព​នេះ លោក​ស្នើ​រដ្ឋាភិបាល បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​ក្នុង​ការប្រកួតប្រជែង សម្រួល​ដល់​វិស័យ​ឯកជន​ឲ្យមាន​លទ្ធភា​ពផលិត ឲ្យ​កាន់តែ​ប្រសើរ ជាពិសេស​ត្រូវ​ផលិត​ធនធានមនុស្ស ឆ្លើយតប​នឹង​សេចក្តីត្រូវការ​របស់​វិស័យ​ឯកជន ....

​ជា​បន្ត​សូម​ស្តាប់​ការលើកឡើង​របស់លោក​ង៉ែត ជូ តាមរយៈ​កិច្ច​សម្ភាស ជាមួយ​ខុន​ប៊ុន​ថុល ដូចតទៅ​៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត