លោកព្រាប កុល ចូលរួមវេទិកាសិទ្ធិមនុស្ស និងប្រជាធិបតេយ្យនៅកូរ៉េខាងត្បូង

19-04-2019 11:36 am 2459

បន្ទាប់ពីមានការអញ្ជើញអង្គការវេទិកាសិទ្ធិមនុស្ស និងសន្តិភាពអាស៊ី(AHRPF) ប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរួចមក លោកព្រាប កុល នាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា បានសម្រេចចិត្តចូល​រួមក្នុងវេទិកា​សិទ្ធិ​មនុស្ស និងប្រជាធិបតេយ្យ និងសមាជអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរ ដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩នេះ។

លោកព្រាប កុល បានសរសេរក្នុងហ្វេសប៊ុករបស់លោក ថា គោលបំណងសំខាន់បំផុតរបស់លោក ដែ​លចូលរួមក្នុងវេទិកាខាងលើនេះ គឺចង់ចាប់ផ្តើមការជជែកពិភាក្សា ក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយ ក៏ដូចជាតួ​អង្គពាក់​ពន័្ធ​សំខាន់ៗទាំងអស់ អំពីការបង្កើតវប្បធម៌នយោបាយថ្មី ដែលមានភាពសុចរិត និងដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជាតិ និងដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការសាមគ្គី និងឯកភាពជាតិ ក្នុងចំណោ​មខ្មែរ។

នាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជារូបនេះ បានសរសេរបញ្ជាក់ ថា”នេះជាបេសកកម្មដ៏លំបាក ដែ​លមានការប្រឈមច្រើន ហើយក៏អាចមានគ្រោះថ្នាក់ផងដែរ។ ប៉ុន្តែខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ ដើម្បីមានឱកាស​ចូលរួម បង្កើតដំណោះស្រាយគន្លឹះ សម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូល និងដើម្បីស្វែងរកលទ្ធភាពដោះស្រាយ បញ្ហាជម្លោះនយោបាយខ្មែរបច្ចុប្បន្នផង និងដើម្បីទប់ស្កាត់ការកើត​ឡើងវិញដដែល​ៗនៃទំនាស់​នយោបា​យ​ខ្មែរ ដូចដែលយើងបានឆ្លងកាត់ និងបានដឹងឮស្រាប់”៕  

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត