លោកយន្ត មីន៖ អ្នកជួលយានជំនិះឲ្យជនបរទេស នឹងប្រឈមផ្លូវច្បាប់ ប្រសិនបើ...

11-04-2019 9:55 am 1384

លោកយន្ត មីន អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានប្រាប់ដល់អ្នកជួលឡាន-ម៉ូតូឲ្យជនបរទេស ដែលមកដើរកម្សាន្តទេចរណ៍ បើកបរនៅលើដងផ្លូវសាធារណៈ នៅពេលមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើង អ្នកជួលត្រូវទទួ​លខុសត្រូវ​ចំពោះ​មុខច្បាប់។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីណែនាំរបស់លោកយន្ត មីន ស្ដីពី”ការកំណត់សិទ្ធិចំពោះជនបរទេស បើកបរយានយន្តគ្រប់ប្រភេទក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ៖

 ពាក្យគន្លឹះ  លោកយន្តមីនជនបរទេស

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត