​ការការពារ​​អ្នកកាន់កាប់​​ពិសេស​​អំពី​អចលនវត្ថុ​​

08-04-2019 1:50 pm 1185

​នៅក្នុង​ក្រមរដ្ឋប្បវេណី​របស់​កម្ពុជា​យើង មានចែង​ពី «​ការការពារ​អ្នកកាន់កាប់​ពិសេស​អំពី​អចលនវត្ថុ​» ដែល​ស្ថិតនៅ​ផ្នែក​ទី​៣​នៃ​ក្រម​នេះ​។ តើ​«​ការការពារ​អ្នកកាន់កាប់​ពិសេស​អំពី​អចលនវត្ថុ​» មានន័យ​យ៉ាងដូចម្ដេច ហើយ​មាន​សារៈសំខាន់​យ៉ាណា ទើប​អ្នកច្បាប់​នាំគ្នា​ចងក្រង​ឡើង​? ដើម្បី​ជ្រាប​ពី​បញ្ហា​នេះ សូម​ស្ដាប់​លោក​មេធាវី កែវ វ៉ា​ន្នី បកស្រាយ​ក្នុង​នាទី​ស្វែងយល់​ពី​ច្បាប់​របស់​វិទ្យុ​វា​យោ ដែល​រៀបចំ​ជូន ដោយ សេង បារាំង ដូចតទៅ​៖

​សំឡេង​៖

 ពាក្យគន្លឹះ  ស្វែងយល់ពីច្បាប់

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត