តោះ​! រៀន​ពី​ការ​ដាក់​​ឈ្មោះ​​File​​ឬ​Folder​​​ជា​emoji​​នៅលើ​​Windows

06-04-2019 3:15 pm 849
រូបភាព​emoji​​

​តើ​លោក​អ្នកចេះ​ដាក់ឈ្មោះ​File ឬ Folder ជា​emoji​នៅលើ Windows​ហើយ​នៅ ? បើ​អ្នក​មិនទាន់​ចេះ​សូម​តាមដាន​ទាំងអស់គ្នា​៖ 
​ទី​១៖ Rename file ឬ Folder របស់​អ្នក​
​ទី​២៖ ចុច Key Start +>. Key 
​ទី​៣៖ ជ្រើសរើស emoji ដែល​អ្នក​ចូលចិត្ត​៕

​ប្រភព​៖ antkh

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត