ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច បំភ្លឺចំពោះការផ្សព្វផ្សាយ ថា កម្ពុជាមានបំណុលបរទេស ជាង១ម៉ឺនលានដុល្លារគិតត្រឹមឆ្នាំ២០១៨

03-04-2019 10:46 am 876

ភ្នំពេញ៖ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានមួយ ដើម្បីបំភ្លឺជុំវិញការផ្សព្វ​ផ្សាយ ថា កម្ពុជាមានបំណុលបរទេស ជាង១ម៉ឺនលានដុល្លារអាមេរិក គិតត្រឹមឆ្នាំ២០១៨។

ក្នុងសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាននេះ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានគូសបញ្ជាក់ ថា”គ្រាន់តែចុះកិច្ចព្រមព្រៀ​​ង​ខ្ចីឥណទាន ពីក្រៅប្រទេសពុំទាន់មានន័យ ថា យើងជំពាក់បំណុលបរទេសនោះទេ គឺលុះ​ត្រាតែ​យើងបាន​ដក​សាច់ប្រាក់ពីដៃគូ យកមកប្រើប្រាស់សិន ទើបគិតថា”ជាបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេស”។

សូមអានសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដូចខាងក្រោម៖

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត